Số 551/17 Đường Phạm Văn Chí, Phường 7, Quận 6, TpHCM.
hotro@lkt1827.com
097.800.1827
Giới thiệu
Chính sách
logo.

Nam Châm Dẻo, Nam Châm Cao su (Rubber Magnet Sheet).

Nam Châm Dẻo, Nam Châm Cao su (Rubber Magnet Sheet).

Nam Châm Dẻo, Nam Châm Cao su (Rubber Magnet Sheet).
nam-cham-deo-nam-cham-cao-su-rubber-magnet-sheet - ảnh nhỏ  1

Giá mua trực tiếp hoặc Chuyển Khoản 150.000 VND

Ngày cập nhật: 12-06-2018

Nam Châm Dẻo, Nam Châm Cao su
Nguyên tấm cắt sẵn.

Thông tin Sản Phẩm:

Loại 2 mặt từ tính hoặc 1 mặt từ tính. Cực tính thông thường của Nam Châm Dẻo là cực ghép hỗn hợp. Một số mẫu đặc biệt có cực tính từng mặt độc lập nhau.

Kích thước và giá bán lẻ tham khảo 1 loại 1 mặt từ tính.

  • Loại dày 0.5mm (Kích cỡ 600mm x 400mm) [1 Mặt Từ, Cực ghép hỗn hợp] = 150.000đ.
  • Loại dày 1mm (Kích cỡ 600mm x 400mm) [1 Mặt Từ, Cực ghép hỗn hợp] = 260.000đ.

Kích thước và giá bán lẻ tham khảo 1 loại 2 mặt từ tính.

  • Loại dày 3mm (Kích cỡ 297mm x 210mm) [2 mặt từ, Cực ghép hỗn hợp] = 250.000đ
  • Loại dày 4mm (Kích cỡ 200mm x 40mm) [2 mặt từ, Cực ghép hỗn hợp] = 50.000
  • Loại dày 5mm (Kích cỡ 300mm x 100mm) [2 mặt từ, Cực tính từng mặt N/S riêng] = 120.000.

Giới thiệu một số công dụng của Nam Châm Dẻo bằng hình:

Công dụng Nam Châm Dẻo với dụng cụ nhà bếp

Công dụng Nam Châm Dẻo trong gia đình

Ảnh Thực tế Sản Phẩm Nam Châm Dẻo, Nam Châm Cao Su (Rubber Magnet).

https://lh3.googleusercontent.com/w6Huad5wcVLWWHk3JQlO_bskZm83Z4eQBg4pMuI04F1M1IfFcVWbfmmgJVvzUMgCNU3fqIShHL_Mkir93Hu9372Muhrf8D5jlzgrBivGtWg8X-TyCCIgHmojvLMx-SEIKCm_YSHop3HNU3_cfAjiYLsrWnqODKDhkwC-URH3Km0nDk4wQEx277G-_Yq9_T5P1XcS-dzTKTEpVAf95BVzxTh62_v0bQSyImEp0jtvzJibtxCqWfC39K7Oi1S-YP8PFkxkQiHS9P9xCpCqlDElC7DHGo40FjF4fSfH4KTjRLnsMQRV5x0KKjhnSq3wE-NUfpSSO2qeNc8LXReR7A9xw14kG8R0-v2WlhmZ-GlojhCVynqAjQm404YBOs2755GVFoCoxQqYLa1PK4FUoKqNDcQ35HQsokoTRboiQGpUfetVA6EAHssZ3dNPKLvDvXGKjl7Gy-hp5h1UtogmMu8HrBrFlerE42GchOs17ZdwYCZfM58ntIJ1gq0J0fU4NhnayStlbxEEsIXKBUecHyIfojoyvnE0wx_4pqBcB_7t46utqVmVlynYmhnwULExoJJA07n4NhGEMGvPRAdyvB-QYGgaLVklcly8V2pV94BF4ky9aIX4=w640-h844-no

https://lh3.googleusercontent.com/KwydjllBX70Nq2Cb1_9w_HeGBLr0Ca7MeXbbNVgKoIwW7Fp4r5IsMEav4UCTEFxALpxdNLNs7BfzbpLNMMlVkxNbIHAutKmYwq-aTiYjbqTTIYG5l5gKfLof2HNKvYpHU4J-Iz1wK_4Q0W6Rj1ZLuJM4GORfOtviVbxubFRDLUEqhGc5lGMlfXCuNQM6iIrd4kvUdYpHW8n9doPmulqOLxAy1jBQX4oX83TMlq2nEoxWQ5t8U87q9tsBkT3SVM1gsia31godXuFVd0_vKNbxTmp5OD8YOgBVo8gNu-07sa4QO0Ec6wuar8RREHYShxnukdV31POk1z16F5Vk7CWfNooWPLxJ4CfN56b_vggh9_MOIXbQxnsIS7YU0X8Su9MDrp7zSU3rB8KomZJpQmorqyfAhwu7DvDia-nfCRDi-AwMZELWA7Tav_UOUEZO8sWbKTigxuJAiKvZlQ3ZtydEhWmkI74JrDprYF9rTOHMsCMGDDoA0S83XYszvLfKCfUQd5X4F27_vd_hIy6IhykKbfI4BBTsG1CMy6InuHbz-8P2Lz_PExI_3qYrYOMyzJwA5S16Mfc4jDWYPXkvFmjlEOq1HXH40UzJ9k2TBzrp94aWfSpl=w640-h949-no

Ảnh loại cực tính ghép hỗn hợp, Cực N và S xen kẽ nhau song song nhau.

https://lh3.googleusercontent.com/TxbhA95UiWJpq9FDKTsi-Unj-YBJDuuOP5AwAwt8ydyMcjrWxTjKmt8ivt89JdcUAIm3FwzDZAE-XkHkB1kvoNm5B7n1Bm_X5RNh2vtBtFFz6dJAToHlVO3KInpx8ABi3SWZwrAOpssBWtxaza3hodJ7tgkU73S2r6lyTke01GM8EY3kTSvU2lr99r9vENbVCelHuJ5gWgEUM77X5FNxkcR4xsAeyypy0mdL1ABGZ_0ub-EnDd6UkGyuTt1dUuKnxWi9HFs8QvNNcoqNGvF8sYmHjKp8RuZ0wUckRvViXER0eBKhcGwY9mGZjHfDoNL1xs7mNECaD9nMGrQWdqoLNitG4gUxEH-vdLpyaI2FXeeDfDldqxuNiz2w9mYTR2rimdOERa5VecLn5jcu5b0u_v9z8jqHB9BiTW_iidlhXC3-mnKkZeNc1h_50xIw6xRFv-MADEjniV0Jczd5DSL_6gF2mKcxa2xvcrLsEHhN-h6OXZEGibmmRjXZ-Jn0kaPsGkNRKx-SIZefTmgHYyMQWJUnACjWfY8__z21J-fv8_7akGDvusbJbbYcKMkn4ET_gL0L7-IDy0MbSp7WHV26fZJqxFDMziT1K9EzJ6qRfQniodnI=w640-h948-no

Loại cực tính từng mặt N/S Riêng.

https://lh3.googleusercontent.com/K-XsQGpT4FPdSLbYX57BQlyic5AvmlUd4syPkfYAbF_DrMajnoTYvo61x0AskfQ-hu43kTX7kGd5OnH_9XOpQmuShrwzMciddej10J0RxU03i5wYWjvLsqMfu4p9Mx-kxbKMvaN-FE84Yp-8WKyixCdAtCWX6CbG_AfzdP-RhpCETIRNrpkByHcfK7NFTjSqobQHUL_-_Dg5o8OQRWZfqcmbrfjaOQOqvmByBQhOJ5E9p4kuwv9EVxiQ5MwXMc59wuVrtnP3R9PIfN9uK11rbPk_K3N50iqU2bN8zYtjSXAK-ZoXK8JGmWLmeTOEmrXyWlGxPdrRxXtNUb4n9EkFk2VDsRf-UnBOvOFBfhvkvSA9ssRK7UF7o5-wBCaROCQrU3RyMu0cSBg6SEX5VpWJLWWm8v0oxTpRiByWkFHIVUtn1WseMuKZ-G_1Oor_zsFP5ncfjaEkEgBqa0BnhON7sj0qL_pCqDp2SXNZDsaOozhkwapeJsNqEdG49dztgHmU7DXnBNlt9eW5ECgmifmtL-BL39HtHWG4cUYwvJz6s-UewBz54prvSYVPdqAHE_10WA5FCNC7XZbv4OcCXd8WsxPhVrQks5DCl3emDsUK8em7ndQo=w640-h949-no

 

In sản phẩm

Thêm vào danh sách ưa thích

LKT 1827 Electronic Service

Copyright © 2012 - 2024 LKT 1827 Electronic Service

Địa chỉ: Số 551/17, Đường Phạm Văn Chí, Phường 7, Quận 6, TpHCM. 
Address: No.551/17, Pham Van Chi Street, 7 Ward, 6 District, HCM City, Viet Nam.

Gọi trước khi đến (Thông tin Liên Hệ, Thanh Toán, Phương Thức Đặt Hàng).

DTDĐ: 097.800.1827
Phone (+84)97.800.1827
Email: hotro@lkt1827.com

https://lkt1827.com - https://facebook.com/lkt1827

DMCA.com Protection Status